Αφιέρωμα Ιανουαρίου 2019

Metropolis

Με τον όρο «Μητρόπολη» (metropolis) εννοούμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, μια πρωτεύουσα. Οι μητροπόλεις, ανέκαθεν, αποτέλεσαν πόλο έλξης νέων κατοίκων, οι οποίοι αναζητούσαν το «περισσότερο». Άνθρωποι που φιλοδοξούν, άνθρωποι που εγκλωβίζονται στην αμηχανία της επαρχίας. Οι Μητροπόλεις του κόσμου, από την πόλη Ουρ, μέχρι την Περσέπολη και από την Νέα Υόρκη, μέχρι την Αθήνα φιλοξενούν και υποστηρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Προσφέρουν επιλογές, παρέχουν υποδομές και αποτελούν την μήτρα της δημιουργίας. Η art.hub αφιερώνει τον Ιανουάριο στις μητροπόλεις του κόσμου και στα κέντρα τέχνης που περιέχουν.