ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Οι παγκόσμιες εκθέσεις και τα μουσεία

Πριν όμως προχωρήσουμε, ας διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι με τον όρο «παγκόσμιες εκθέσεις» δεν αναφερόμαστε στις μουσειακές αλλά στις εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας με ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και πολιτικό χαρακτήρα, όπως σε αυτή, παραδείγματος χάριν, που έλαβε χώρα στο Παρίσι το 1900 ή σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα, η μια στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2005 και η άλλη στη Σαγκάη το 2010. Οι εκθέσεις αυτές, γνωστές σήμερα και ως EXPO, ελέγχονται από το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (Bureau International des Expositions – BIE) το οποίο εδρεύει μόνιμα στο Παρίσι, διαρκούν από τρεις έως και έξι μήνες, ενώ τα αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής, γεωργικής και ανθρωπολογικής φύσεως εκθέματα/προϊόντα που τείνουν να τις πλαισιώνουν εκτίθενται στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την εξωστρεφή και πολυπολιτισμική δράση.