“Αν ήταν συνέντευξη θα είχε μικρόφωνο…”
Κάπου εκεί βρίσκεται η αφετηρία του SpeakArt Project.
Νέα πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους μιλούν για την δική τους σχέση με την τέχνη.