Ανθρώπων Έργα

Ανθρώπων Έργα

Μια στήλη της Νικολέτας Ντρέκου

ΣχετικΑ με την στΗλη:

Η στήλη μιλά με σκοπό να προβληματίσει και να μοιραστεί γνώσεις και ιστορίες γύρω από πίνακες άγνωστους και μη, καλλιτέχνες εκκεντρικούς και συμβατικούς αλλά και θέματα που αφορούν την σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα των μουσείων.

H εικόνα που κοσμεί την στήλη είναι ο πίνακας του Rene Magritte “The Fine Idea”

κοινοποιήστε την στήλη